دیدار با دوستان کره ای

December 2, 2021
آخرین اخبار شرکت دیدار با دوستان کره ای

با ده سال تلاش بی وقفه، شرکت ما شراکت دوستانه با مشتریان و دوستان بسیاری از کشورهای جهان برقرار کرده است. تصویر بالا عکسی از پذیرایی ما از دوستانی از کره جنوبی است..