مشتریان VIP در مورد پروژه های جدید مذاکره می کنند

December 13, 2021
آخرین مورد شرکت مشتریان VIP در مورد پروژه های جدید مذاکره می کنند

این مشتری همکاری طولانی مدت شرکت ما برای بیش از 5 سال است. میانگین حجم سفارش سالانه بیش از 1 میلیون دلار آمریکا است. مشتری به شرکت می آید تا پروژه های جدید را با ما مذاکره کند. با تشکر از مشتریان قدیمی خود برای حمایت آنها از شرکت ما، ما به مشتریان خود خدمات بهتری ارائه خواهیم داد.